Kokouspäivä Sälgrundissa

Dagsutflykt till fyrön Sälgrund

Gör en sommardagsutflykt till fyrön Sälgrund! Sälgrunds fyr och lotsstation som befinner sig i Kaskö är ett besöksmål som bör ses av turister och grupper.

DAGSUTFLYKT TILL FYRÖN SÄLGRUND

Gör en sommardagsutflykt till fyrön Sälgrund! Sälgrunds fyr och lotsstation som befinner sig i Kaskö är ett besöksmål som bör ses av turister och grupper.

Sälgrunds fyr är fortfarande i bruk och dess lyse och inredning är i ursprungen form. I fyrens närhet finns den före detta lotsstationens och bostadsbyggnadernas idylliska gårdsplan. Numera har byggnaderna ändrats om till boende-, kafé-, och mötesutrymmen. Sälgrunds klippor och det omgivande havet attraherar. Ön omringas av en naturstig, som för ut på karga klippor, gröna strandängar och skog. På ön kan man se flera fågelarter. Museiverket har definierat hela Sälgrund, fyren och dess kvarvarande byggnader till en nationell värdefull bebyggd kulturmiljö.

Dagsutflykt till fyrön på varje onsdag

Tidtabellen i kraft 25.5. – 31.8.2024

Ensamstående resenärer eller små grupper har möjlighet att göra utflykt onsdagar till Sälgrund med ordnade båtturer. Se transporternas tidtabell på sidans nedre del.

Boka din plats i förväg.

Pris 55 €/pers och under 12 år 35 €/pers.

Priset innehåller båttransport tur-retur från Kaskö fiskehamn (Fiskehamnsvägen 162) till Sälgrund, mat och kaffe + bulla i Veras kaffestuga samt inträde till fyren.

Salgrundin saaren rantakallioilla

Dagsutflykt för +6 pers grupper

I kraft hela sommartiden, 26.4-30.9.2024

Dagsutflykten innehåller båttransport tur-retur till Sälgrund från Kaskö centrum, från gästhamnens brygga (Hamngatan 18).

Båtfärden tar ungefär 30 minuter och under tiden kan ni beundra bebyggelsen, stranden och sommarstugorna, fabriksområdena och Kaskö djuphamn. Dagsutflykten kan man också påbörja från fiskehamnens brygga (Fiskehamnsvägen 162). Båtfärden 10 minuter. Efter att vi anlänt till Sälgrund och Laxhamn går vi 800m längs en stig till Sälgrunds lotsstation, där väntar servering enligt önskan, såsom kaffe med färsk bulle eller lunchsoppa.

Ni får bekanta er med Sälgrunds fyr. Trafikseldsverket tillåter att man får högst gå upp till hösta trappan, av säkerhetsskäl kan man inte få tillträde till linsanordningen eller ut. På ön kan ni egenhändigt vandra på naturstigen. Efter programmet fortsätter serveringen enligt önskan och tid, endera med lunch eller eftermiddagskaffe före återfärden till fastlandet kl. 16.00.

Dagsutflyktens program och tidpunkt kan planeras enligt er grupps önskemål.

Dagsutflykten till Sälgrund kan planeras också för grupper t.ex. er förenings  medlemsutfärd, arbetsplatsens dagsutflykt, programnummer för bussresenärer. Samla din egen grupp så planerar vi en passlig tidtabell för er, med program och servering. Priset bestäms enligt personantal, avgångsplats och den servering och annat program man vill ha.

Ta kontakt så ger vi offert på dagstur med önskat program och personantal.

Päiväretki Sälgrundin majakkasaarelle
Kuva: Visit Finland, Julia Kivela
Päiväretki Sälgrundin majakkasaarelle
Sälgrund | Veras kaffestuga

Hur tar jag mig till Sälgrund?

Ankomst till ön

Vi ordnar båtturer till ön enligt beställning under hela sommarsäsongen 26.4. - 30.9.2024.

Regelbundna båtturer till ön varje lördag 25.5 - 31.8.2024

Kaskinen Sea-Charters båtförbindelse från Kaskö Fiskehamn (Fiskehamnsvägen 162). Tur-retur 10€/pers och under 12 år 5 €/pers.

Lördag avfärd kl. 12:00, 13:00 och 15:00

Lördag retur kl. 14:00, 15:30 och 18:30

Båtturen startar från Kaskö fiskehamn, varifrån överfarten till Sälgrund, Laxhamn räcker ca 10 minuter.

Fyrtur till Sälgrund varje onsdag 22.5. - 31.8.2024 kl. 11-16.

Dagsutfärd till ön på onsdagar 55 €/pers och under 12 år 35 €/pers (Ingår transport tur-retur, mat, kaffe & kaka och inträde till fyren). Boka din plats i förväg. För grupper (minst 10 personer) ordnar vi en dagsutflykt enligt ert eget schema. 

Grupper

Enligt beställning kan vi ordna båttransport från Kaskö centrum, gästhamnens brygga (Hamngatan 18), eller från fiskehamnens brygga (Fiskehamnsvägen 162, parkeringsplats Fiskehamnsvägen 140). Parkeringsplats finns i gästhamnen. Båtresan från centrum räcker 30 minuter och under den tiden ser man bebyggelsen i staden, fritidshusen, industriområdenas verksamhet och hamnarna från havet. Från fiskehamnen tar båtresan endast ca 10 minuter.

Med egen båt till fyrön

På öns östra sida finns den gamla fiskehamnen Laxhamn. Där kan båtar lägga till och besökare är välkomna att vandra runt på ön samt njuta av kaffestugans servering under öppethållningstiderna.

Koordinaterna: 62 20,3 p,21 12,2 i

Laxhamn är på ca 800 m gångavstånd till Sälgrunds lotsstation.

Om du vandrar på ön, ta i beaktande att då privata tillställningar ordnas på Sälgrund, är lotsstation samt gårdsomgivningen reserverad för privatbruk.